Genel memuriyet atamalarına başvurabilmek ve memur olabilmek için adayların zorunlu olarak katıldığı Genel Kültür Genel Yetenek sınavına yönelik kurs programıdır.